Argentyński Zbiór Stron - Regulamin

Regulamin

  1. Do "Listy Stron" każda strona może być wpisana tylko raz.
  2. Na "Liście Stron" jedynym akceptowanym sposobem zdobywania punktów jest umieszczanie jej buttona na dodawanej stronie i jej podstronach.
  3. Z "Listy Stron" usuwane będą strony, na których nie pojawi się button listy.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany punktów znajdujących się w regulaminie.
  5. Zabrania się umieszczania "Listy Stron" w ramkach i stosowania jakichkolwiek skryptów, umożliwiających dodatkowe nabijanie punktów.
  6. Do "Listy Stron" mogą przystępować zarówno strony firmowe, jak również prywatne.
° © www.argentina.info.pl